Προστατευτικά Covid 19

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Η εταιρεία μας κατασκευάζει ειδικά καλύμματα καθημερινής χρήσης για προστασία από μικρόβια και κυρίως από τον COVID-19 (κορονοϊός), αλλά και προϊόντα προστασίας για τον επαγγελματία.
b3lineicon|b3icon-user-shield||User Shield

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία επί καθημερινής βάσεως.
b3lineicon|b3icon-cursor-click||Cursor Click

ΕΥΚΟΛΙΑ

Όλα τα προϊόντα μας τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα.
b3lineicon|b3icon-money-bag||Money Bag

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϊόντα μιας χρήσης, χωρίς κόστος εγκατάστασης ή μηχανισμού.
b3lineicon|b3icon-shield-check||Shield Check

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις κατά την κατασκευή τους.