Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας Calliope Hygiene είναι μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση που εξειδικεύεται στην κατασκευή ειδικών καλυμμάτων αλλά και άλλων προϊόντων προστασίας καθημερινής χρήσης για κάθε επαγγελματικό χώρο.
et|icon_shield|

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Όλα τα προϊόντα μας αποτελούν ασπίδα προστασίας κατά των μικροβίων, αφού σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

et|icon_lightbulb_alt|

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η έμφαση που δίνεται στην ποιότητα, αλλά και στην ευκολία τοποθέτησης των προϊόντων μας χωρίς κόστος εγκατάστασης, αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για την εταιρεία μας και την κάνει να ξεχωρίζει από άλλες εταιρείες του χώρου.

et|icon_target|

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος μας είναι να καλύπτουμε πάντα με αξιοπιστία και συνέπεια τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών πελατών μας, κατασκευάζοντας προϊόντα που σκοπό έχουν την απόλυτη ικανοποίηση τους, πετυχαίνοντας έτσι να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη τους!

b3lineicon|b3icon-user-shield||User Shield

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία επί καθημερινής βάσεως.
b3lineicon|b3icon-cursor-click||Cursor Click

ΕΥΚΟΛΙΑ

Όλα τα προϊόντα μας τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα.
b3lineicon|b3icon-money-bag||Money Bag

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϊόντα μιας χρήσης, χωρίς κόστος εγκατάστασης ή μηχανισμού.
b3lineicon|b3icon-shield-check||Shield Check

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις κατά την κατασκευή τους.