Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν την περιήγηση και χρήση του ιστότοπου calliope-hygiene.gr ιδιοκτησίας της «CALLIOPE » εφεξής «η εταιρεία» και θεσπίστηκαν για να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργίας της. Παρακαλούμε πριν προβείτε σε επίσκεψη /χρήση του ιστότοπου calliope-hygiene.gr διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε πως έχετε κατανοήσει τους όρους της. Η χρήση του ιστότοπου calliope-hygiene.gr συνεπάγεται πλήρης αποδοχή των όρων της χωρίς καμία επιφύλαξη. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε από τους παρακάτω όρους να μη κάνετε χρήση του ιστότοπου.
Δικαίωμα της εταιρείας είναι να τροποποιεί τις προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης της όποτε αυτή επιθυμεί χωρίς καμία ειδοποίηση, από τη μεριά τους οι επισκέπτες οφείλουν πάντοτε να ελέγχουν για πιθανές αλλαγές και εφόσον συνεχίζουν τη χρήση αυτό συνεπάγεται πως διάβασαν και αποδέχτηκαν προηγουμένως ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε τροποποίηση έγινε στους όρους και τις προϋποθέσεις.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα calliope-hygiene.gr και όλο το περιεχόμενο της (ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, ιδέες, φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, κλπ.) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και διατίθενται στους επισκέπτες του ιστότοπου calliope-hygiene.gr αυστηρά και μόνο για προσωπική τους χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή αναπαραγωγή αυτού του περιεχομένου η μέρους του με οποιοδήποτε τρόπο, για οποιοδήποτε σκοπό ή αιτία, σε οποιοδήποτε μέσο εάν δεν υπάρχει προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια της εταιρείας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα της το οποίο δεν περιλαμβάνεται ρητώς στους παρόντες Όρους.

Περιορισμός ευθύνης

Παρόλο που η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το συνολικό περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό της τόπο να είναι ορθά και αξιόπιστα και να μην περιέχουν ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να βλάψει τον εξοπλισμό ή το λογισμικό σου, δε φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν εγγυάται τη χωρίς σφάλματα και αδιάλειπτη λειτουργία του. Η περιήγησή σου στο calliope-hygiene.gr είναι δωρεάν από εμάς είτε γίνεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε από κινητό τηλεφώνου, αλλά παραμένεις υπεύθυνος για τις χρεώσεις τρίτων σε σχέση με την πρόσβασή σου στο Διαδίκτυο και το calliope-hygiene.gr.

GDPR

H εταιρεία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 ΕΕ (Κανονισμός, GDPR), το νόμο 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και με όλους τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, όπως και τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.